Blue Flower

Od dnia 5 listopada 2012 r. odbywa się nabór wniosków do projektu „Twoją szansą - spółdzielczość socjalna II edycja".

Kompletne dokumenty należy dostarczyć w formie określonej w regulaminie do Biur Projektu w terminie 2 tyg.( tj. 10 dni roboczych) do dnia 16 listopad 2012. PAKD zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu w przypadku nieosiągnięcia zakładanej ilości wniosków. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia zakładanej liczby Grup ( tj.10) termin naboru może zostać skrócony.

http://www.socjalne.pakd.pl/

Polecamy. Jeśli grupa 6 osób ma wspólny pomysł na działalność - prosimy  o kontakt. W imieniu SKB NAsza Szansa możemy zaoferować pomoc w aplikowaniu o fundusze.

Kontakt: 601 556 455.