Blue Flower

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA odbędzie się

w dniu 26 czerwca (wtorek) o godzinie 17.00 w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.

W porządku obrad:

Odczytanie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2011

Podjęcie uchwał

Propozycja wpisu organizacji do OPP

Dyskusja nad dalszym rozwojem i obecnie realizowanymi projektami.

Wolne wnioski i zapytania

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia PROSIMY O POWIADOMIENIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.