Blue Flower

Termin szkolenia:
24 luty 2012r.
Miejsce szkolenia:
Lesko Hotel "SZELCÓW"
ul. Piłsudskiego 37
tel: 13 469 60 80

Program szkolenia:
9:30-11:30 – I panel Lucyna Mieszek: Zasady tworzenia i finansowania partnerstw publicznopozarządowych
11:30 -11:45- przerwa kawowa
11:45 -13:45- II panel Ewelina Święch: Tworzenie partnerstw oraz źródła finansowania
współpracy NGO i JST na poziomie transgranicznym
13:45- 14:00 - przerwa kawowa
14:00 –16:00- III panel Zenon Stryjak: Partnerstwo sektora publicznego i pozarządowego
warunkiem rozwoju terytorialnych struktur współpracy w ramach strategicznej koncepcji Karpacki Horyzont 2020
16:00- 16:30 - obiad
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17-862-69-64 lub 17-783-71-98.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Szkolenia:
1)„Zasady tworzenia i finansowania partnerstw publiczno-pozarządowych”,

2)„Tworzenie partnerstw oraz źródła finansowania współpracy NGO i JST na poziomie transgranicznym”,
3)„Partnerstwo sektora publicznego i pozarządowego warunkiem rozwoju terytorialnych struktur współpracy w ramach strategicznej koncepcji Karpacki Horyzont 2020” realizowane w ramach
Systemowego projektu sieciowego Euroregionu Karpackiego

Formularz zgłoszenia