Blue Flower

Przeprowadzenie szkolenia interdyscyplinarnego z udziałem
przedstawicieli wszystkich służb stykających sie z ofiarami bądź
sprawcami przemocy w rodzinie to dbanie o  systematyczne podnoszenie
kwalifikacji, zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności oraz
wymiana doświadczeń. Poprzez proponowane szkolenie zamawiający wpisuje
je w działania pomocne przy uruchamianiu systemu współpracy służb z
wykorzystaniem procedury "Niebieskie Karty". Zapoznanie się z
procedurą i przepisami regulującymi prace służb jest to szczególnie
ważne, ponieważ zbyt często mamy wygórowane oczekiwania bądź błędne
wyobrażenia o możliwościach danej instytucji, a to prowadzi do
konfliktów i frustracji. Pomocne może być także przygotowanie
algorytmów postępowania oraz skróconych informacji o kompetencjach
poszczególnych służb. Czemu służy w/w szkolenie.
Stworzenie środowiska wsparcia dla osób pomagających tak, by żadna
osoba stykająca się z problemem przemocy, nie działała w osamotnieniu.
Zespół interdyscyplinarny jest też grupą wsparcia dla osób
pomagających.

W załączeniu wykaz trenerów