Drukuj

W związku z tym swój udział w takim przedsięwzięciu już zgłosił: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zagórzu, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, Areszt Śledczy w Sanoku i Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej w Sanoku. Nad przebiegiem tej inicjatywy czuwać będzie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS z Leska.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi formami przemocy, a także okolicznościami wystąpienia przemocy, skalą zjawiska, naturą i skutkami zachowań przemocowych.  Przedstawiono mi także rys psychologiczny sprawcy przemocy, zapoznano z mechanizmami, które zawiadują zachowaniem sprawcy przemocy. W trakcie zajęć poszerzeniu uległa także wiedza uczestników na temat specyfiki funkcjonowania osób, które doświadczyły przemocy. Ponadto zapoznano uczestników z kolejnymi etapami prowadzenia zajęć o charakterze korekcyjno – edukacyjnym w oparciu o Program Duluth. Zastanawialiśmy się także nad sposobami, które pozwoliłyby zachęcić i zmotywować sprawców do udziału w programie. Jednym z takich sposobów było odpowiednie zmodyfikowanie już samej nazwy programu, aby nie była ona stygmatyzująca, a przez to zniechęcająca dla potencjalnych uczestników. W tym celu program opatrzyliśmy następującym tytułem Program Alternatywnych Sposobów Radzenia Sobie Ze Złością/Program Kontroli Gniewu/inna nazwa

2

1

3