Blue Flower

 • Jeżeli chcesz, by coś zostało powiedziane, zleć to mężczyźnie. Jeżeli chcesz, by coś zostało zrobione, zleć to kobiecie.
  Małgorzata  (Thacher:
  )
 • Jest nas coraz więcej. Nie chodzi nam o ilość ale o jakość. Przekrój wiekowy jest wyjątkowy, mamy i studentki, młode mamy, kobiety w wieku przedemerytalnym i emerytki. Łączy je jedno, chcęć do rozwijania swoich możliwości.
  Janina

   

 • Kobiety mają szczególny problem z organizowaniem się w grupy interesów. Z obawy przed popełnieniem błędu, posądzeniem o „fanaberie feministyczne” – często powstrzymują się od wypowiedzenia tego, co myślą, albo od przedstawienia własnych propozycji i poglądów...
  Hanna

   

 • Wielu kobietom wydaje się, że nie są dość dobre, nie mają odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Dzieje się tak, ponieważ brakuje im pewności i wiary w siebie. Specyfika pracy w organizacji pozarządowej, wymaga doskonałej znajomości społeczności lokalnej, w której się działa, jej problemów i potrzeb dlatego musimy się umieć zorganizować, jeżeli chcemy, by kobiecy punkt widzenia był uwzględniony chociażby w projektowaniu chodnika by był przyjazny dla wózka dla dziecka i obcasów czy nowego osiedla, by uwzględniono tam place zabaw czy nie zamykano kolejnych przedszkoli
  Lidia

   

 • Kobiety dysponują  wiedzą i istotnymi wartościami, które mogą wnieść do społecznej dyskusji, potrzebują tylko odpowiedniego warsztatu, aby zaistnieć w przestrzeni publicznej. Niechęć kobiet do publicznego zaistnienia wynika najczęściej z braku doświadczenia, a nie z braku wiedzy na jakiś temat
  Anna

Co utrudnia kobietom karierę?

     "Szklany sufit", czyli bariera uniemożliwiająca kobietom awansowanie na wyższe szczeble hierarchii w firmie np. do zarządu. Pojęcie "szklanego sufitu" (z ang. glass ceiling) pojawiło się w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, a w latach dziewięćdziesiątych utworzono tam nawet specjalną Komisję do spraw Szklanego Sufitu, co było reakcją na sytuację, w której jedynie 3 do 5 proc. najwyższych stanowisk w USA zajmowały kobiety.
    "Lepka podłoga", termin ten odnosi się do zajęć o niższym statusie, takich jak: praca urzędniczki, sekretarki, kosmetyczki, krawcowej czy pomocy domowej. W zawodach takich nie ma większych możliwości awansu - osoby je wykonujące latami tkwią "przylepione" na najniższym poziomie. Są to zarazem zawody w dużym stopniu zdominowane przez kobiety.
    "Szklane ruchome schody", to pojęcie to odnosi się do sytuacji uprzywilejowania mężczyzn w zawodach tradycyjnie uprawianych przez kobiety (na przykład w edukacji). Nawet w tych zawodach kobiety nie mają ułatwionego dostępu do najwyższych stanowisk, a mężczyźni awansują szybciej, mimo porównywalnie mniejszego doświadczenia i kwalifikacji.