Blue Flower

 

Od dawna nosiłam się z myślą napisania o pomyśle na stworzenie organizacji kobiecej w Bieszczadach.

Wiele fantastycznych, twórczych kobiet ma wspaniałe pomysły, wyjątkowe uzdolnienia, czy ciekawe poglądy na życie, którymi mogą się podzielić. Wierzę, że jeśli spotkamy się o jednym czasie i miejscu stworzymy porozumienie, które będzie zalążkiem SZANSY... NASZEJ SZANSY dla kobiet bieszczadzkich. Skoro w Japonii najwięksi konserwatyści zaczynają dopuszczać myśl, że księżniczka Aiko może odziedziczyć tron cesarki zarezerwowany dotąd dla potomków rodzaju męskiego – to znak, że czas na kobiety! – Joanna Szurlej, prezeska SKB Nasza Szansa

17 czerwca odbyło się zebranie założycielskie, a 3 sierpnia 2005 r. Stowarzyszenie Nasza Szansa uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239090


Women's association "Our Chance"

For a long time I’ve been thinking about idea of creation of feminine organization in Bieszczady Mountains. Many fantastic, creative women have splendid ideas, exceptional talent, or interesting opinions and views on life which they can share. I believe, that if we will meet at one time in one place, this will create a chance… OUR CHANCE for women. Since in Japan the largest conservatists are starting to admit, that the princess the Aiko can inherit the imperial throne reserved up to here for descendants of masculine gender - then this is the sign, that here comes the time for woman! - Joanna Szurlej, president of the Women’s Association “ Our Chance”.

The association was funded during the meeting on 17 June , and 3 August 2005 r. Association got registration to National Judicial Register under number 0000239090

What is it our aim?

The aim of Association:

active influence on enlarging women's part in economic, social and political life, in particular: supporting the business and working to create a civil society according to rule of equality between women and men, creation of  positive patterns of professional and social activity of people from small cities, country and rural environments improvement of women's chances in finding  a job, support, guidance and psychological help for women in period of pregnancy and on maternal leaves as well as in different difficult life situations which threaten with exclusion from professional and social life, protection against violence, family violence, mobbing, help for lonely women or women in difficult life situation, propagation of the model of family based on partnership as well as the emphasis of value of work which woman make at home, helping people with disabilities and their families, increasing contacts between women, especially international contacts, professional and social integration of members of Association as well as their families.

Finding solutions to problems of understanding and promoting of women rights, elimination of stereotypical treatment of women, educational activity, publishing activity, for example leaflets, brochures, protection of health and prophylaxis,
promotion of place of living by:

* promotion of culture,
* supporting of region’s traditions
* protection of culture of national minorities,
* co-operation with women’s traditional associations  in rural areas on their development.

But who knows? Time will show what we will add. 7.07. R. 2006 par. 6 was added on example 17 propagating of workings on thing of family