Blue Flower

Najbliższe spotkania:
(dla zapisanych dzieci i ich rodziców)

8 września (piątek) godz. 17.00-20.00
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Lesku (sala w dziale dla dzieci, p. I)
22 września (piątek) godz. 17.00-20.00 biblioteka
23 września (sobota) godz. 16.00-20.00 Jankowce
Pracownia Ceramiczna (zbiórka pod Domem Handlowym w Lesku o g. 15.15 dla tych, którzy korzystają z przejazdu autokarem)
13 października (piątek) 17.00-20.00 biblioteka
14 października (sobota) 15.00-18.00 Jankowce (zbiórka pod
Domem Handlowym w Lesku o g. 14.15 dla tych, którzy korzystają z przejazdu autokarem)
27 października (piątek) 17.00-20.00 biblioteka
10 listopada (piątek) 17.00-20.00 biblioteka
17 listopada (piątek) 17.00-20.00 biblioteka - finał projektu.


Harmonogram działań w projekcie "Bajkowy Świat" 2006

Sierpień
Od połowy miesiąca. Spotkanie organizacyjne przedstawicielek stowarzyszenia, ustalenia harmonogramu prac przy realizacji projektu, wytypowanie osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy projektu. Przygotowania materiałów informacyjnych o projekcie przez członkinie stowarzyszenia, ogłoszenie w lokalnej gazecie kulturalno społecznej.

Wrzesień
Spotkanie SKB Nasza Szansa w pierwszym tygodniu. Przygotowanie dwóch spotkań: poznanie miejsca jakim jest biblioteka, poznanie pracy bibliotekarza, czytanie legendy ,,O smoku wawelskim"- rozmowa z dziećmi na temat występujących postaci-plastyczne  odzwierciedlenie ich cech charakterystycznych. Miejsce Biblioteka Miejsko -Gminna w Lesku. Wzorcowe czytanie bajki ,,O królewnie zaklętej w żabę" - rozmowa na temat wrażeń odniesionych po przeczytaniu bajki. Zajęcia manualne w pracowni ceramicznej w Jankowcach - poznanie tajników lepienia z gliny.

Październik
Czytanie legendy ,,O królewnie czarodziejce" - rozmowa z dziećmi na temat cech wyglądu i charakteru prawdziwej królewny. Zajęcia w pracowni ceramicznej w Jankowcach połączone z ogniskiem ,pieczeniem kiełbasek, wspólnym śpiewaniem znanych dziecięcych piosenek. Wzorcowe czytanie bajki ,,O zajączku sprawiedliwym''- ocena postępowania   głównego bohatera, próba plastycznego ujęcia cech ulubionego zwierzątka. Prezentacja prac-wypowiedzi dzieci na temat narysowanych postaci. Miejsce  Biblioteka  Miejsko - Gminna  w Lesku.

Listopad
Wspólne czytanie wybranych wcześniej, pełnych humoru wierszy Jana Brzechwy. Malowanie ilustracji do wybranego wiersza Konkurs ze znajomości wcześniej poznanych bajek, legend i baśni. Rozdanie pamiątkowych dyplomów i symbolicznych nagród  dla rodziców i dzieci. Rozmowa na temat przydatności tego typu przedsięwzięć. Spotkanie ewaluacyjne realizatorów projektu i opracowanie raportu końcowego - koniec miesiąca.

Koordynator projektu: Bożena Czuryk
Wykonawcy: Jadwiga Sąsiadek (biblioteka), Zbigniew Przytulski (pracownia ceramiczna)
Wolontariuszki: Dorota Ziemiańska, Joanna Szurlej


***
Konkurs dotacyjny sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Funduszu Grupy Partnerskiej „ Zielone Bieszczady” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska (utworzonego ze środków: (1) Gmin: Baligród, Czarna, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne; (2) Funduszu Partnerstwa w ramach programu „Grupy Partnerskie jako mechanizm finansowania inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju” finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego i trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz (3) prywatnych sponsorów).

Dzialaj Lokalnie logo

logo fundacja bieszczadzka pds