Blue Flower

Dla nauczycieli i pedagogów "Pomagam świadomie"

Miejsce: Świetlica w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Cel: Stworzenie systemów konsultacyjno – superwizyjnych dla pracujących tam osób.
Edukacja, poradnictwo, terapia, mediacja i interwencja – system wsparcia rodziny.

Szczegóły: Stworzenie grupy superwizyjnej dla nauczycieli i pedagogów, którzy codziennie spotykają się z problemami uczniów. Raz to problem agresji ucznia, innym razem to tendencje do dystansowania się od klasy i do unikania kontaktów z rówieśnikami. Niekiedy zdarza się, że dziecko zdradza rodzinne sekrety, np. alkoholizm rodzica, przemoc domowa, wykorzystanie seksualne, etc. Coraz częściej można usłyszeć o tendencjach samobójczych wśród nastolatków.
Co w takich sytuacjach robić? Jakie działania mogą być najlepsze? Działać samemu czy zespołowo? Pojawiają się wątpliwości, a ostatecznie przychodzi bezradność. W takiej sytuacji warto sięgnąć po metodę superwizowania własnej pracy. Metoda superwizji grupowej (tzw. "grupa Balinta") opiera się na analizie jednego przypadku. Nauczyciel przygotowuje wcześniej problem, który chciałby omówić z grupą, pozostałe osoby słuchają. Po zakończonej prezentacji problemu następuje wymiana skojarzeń, myśli, pomysłów.
Uczestnicy grupy powinni kierować się intuicją. Powinni zaufać swoim emocjom, jakie towarzyszą im podczas wsłuchiwania się prezentację. To bardzo cenny materiał potrzebny do analizy przypadku (a także do wniosków czy wskazówek dla osoby prezentującej przypadek). Grupę poprowadzi superwizor w oparciu o teorię psychodynamiczną.
Grupa może być max. 16 - osobowa. Dodatkowym walorem takiej pracy jest również doświadczenie wsparcia i ujrzenie własnych problemów w nowym świetle i w nowym rozumieniu. Przewidujemy jak i w przypadku pierwszego projektu cykle trzymiesięczne.

Harmonogram

I miesiąc - czerwiec
 02.06.2008 - spotkanie organizacyjne przedstawicielek stowarzyszenia i osób  współpracujących w ramach projektu, ustalenia harmonogramu prac  wytypowanie osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy projektu.
– 03.06 - 30.06.2008 - Rekrutacja nauczycieli i pedagogów z terenu trzech powiatów (leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego) do grupy superwizyjnej.
- Opracowanie materiałów szkoleniowych
- Opracowanie i druk projektu plakatu, ulotek i zaproszeń (rozpropagowanie ich)

II miesiąc - lipiec- promocja projektu

III miesiąc - sierpień-promocja projektu

IV miesiąc - wrzesień-promocja projektu
10 h (4 razy 2,5 h) spotkania grupy superwizyjnej nauczycieli i pedagogów

V miesiąc - październik
10 h (4 razy 2,5 h) spotkania grupy superwizyjnej nauczycieli i pedagogów

VI miesiąc - listopad
7.11.2008 - Konferencja podsumowująca ok 50 uczestników 1 h - wystąpienie psychologa (1 h przygotowanie), 1 h - koordynator projektu.
15.11.2008 r - rozliczenie projektu