Blue Flower

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
w ramach partnerstwa na rzecz przeciwdziałania przemocy

stop przemocyStowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich NASZA SZANSA oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia SOS w Lesku zapraszają na konferencję podsumowującą projekty: “Stop! ręce nie są do bicia” oraz “Moje prawa - moją szansą” 7 grudnia 2007 (piątek) godzina 10:00 Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy w Lesku ul. Parkowa 1
Organizatorzy proszą o potwierdzenie telefoniczne udziału w konferencji do dnia 3 grudnia do godziny 16:00 pod numerami: 013 492 72 53 lub 66 33 2 7000 (SOW SOS).

Jak pomagać osobie dotkniętej przemocą?
Jak pomagać skutecznie?
Jak nauczyć dzieci komunikacji bez przemocy?


PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 - 10.15 - Rejestracja gości, powitanie

PANEL I - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ
10.15 - 10.30 - Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt “Stop! Ręce nie są do bicia!”. Wygrał on w konkursie na programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowane w 2007 roku uwzględniające założenia Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku 2007 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
10.30 - 11.00 - Uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym i literackim w ramach projektu “Stop! Ręce nie są do bicia!”.
11.00 - 11.30 - wystąpienia zaproszonych gości, dyskusja.
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

PANEL II - JAK POMAGAĆ
11.45 - 12.00 - Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt “Moje prawa - moją szansą”. Najwyżej oceniony projekt w konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie zadania publicznego pt. "Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie".
12.00 - 12.30 - Wystąpienia trenerów i trenerek projektu - podsumowanie warsztatów psychologicznych, prawnych i antyprzemocowych.
12.30 - 13.30 - wystąpienia zaproszonych gości, dyskusja.
13.30 - obiad

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac konkursowych.
Patronat nad konkursem plastycznym i literackim objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

Moje prawa - moją szansą

Szczegóły projektu

Warsztaty dla kobiet wiejskich oraz grup zawodowych

Cele do osiągnięcia z poszczególnymi grupami to:

KOBIETY WIEJSKIE

* pogłębienie odpowiedzialności za samą siebie
* wzmocnienie poczucia własnej wartości
* uwrażliwienie zdolności postrzegania
* uświadomienie sobie własnych motywacji,
* podniesienie wiary we własne siły
* nabycie umiejętności radzenia sobie ze strachem
* nabycie umiejętności dobrej komunikacji - jej bariery
* przekazywania spójnego komunikatu mowy ciała i komunikatu werbalnego
* rozwijanie umiejętności podejmowania szybkich decyzji, adekwatnych do 
* sytuacji, w której się znajdujemy i zgodnych ze  swoimi możliwościami
* doświadczyłam przemocy i co dalej -  umiejętności poszukiwanie pomocy
* nabycie umiejętność określania, wyczuwania i szanowania własnych granic, a także granic innych osób
* poznanie technik skutecznej samoobrony  psychicznej
* poznanie kilku technik skutecznej samoobrony  fizycznej


SPECJALIŚCI

* zapoznanie z terminologią dotyczącą zagadnień związanych z przemocą domowa
* zapoznanie z potocznymi opiniami dotyczącymi przemocy domowej
* refleksja nad faktem związku wychowania i alkoholizmu z przemocą i agresją
* dostrzeżenie form przemocy wobec kobiety w ciągu jej życia
* analiza przyczyn przemocy domowej - skala zjawiska
* studium przypadku - refleksja nad problemem
* wymiana doświadczeń dotyczących: doświadczania przemocy i przeciwdziałania przemocy


Podczas trwania całego projektu będzie opracowany zbiór materiałów szkoleniowych i promocyjnych (materiałów promocyjnych jest więcej niż ostatecznych beneficjentów projektu ponieważ chcemy informować opinię publiczną w jak najszerszym zakresie) m.in przez bardzo poczytną prasę lokalną.

Zajęcia dla grup zawodowych planujemy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia SOS w Lesku.