Blue Flower

Wspólnie dla dobra Bieszczadów

Od marca do czerwca 2009 roku ruszają działania inicjujące program Wolontariat Bieszczadzki. Celem programu jest aktywizacja i wzmocnienie idei wolontariatu w Bieszczadach w oparciu o współpracę w ramach Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” oraz doświadczenia ogólnopolskie.

Projekt uruchamiający program Wolontariat Bieszczadzki ma charakter pilotażowy – obejmuje obszar gmin Lesko i Ustrzyki Dolne, ale docelowo całe Bieszczady.

Inicjatywa pn. „Wolontariat Bieszczadzki – wspólnie dla dobra Bieszczadów” jest częścią programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, obejmującego gminy, w którym funkcjonują Lokalne Organizacje Grantowe (funkcję taką w Bieszczadach pełni od roku 2006 Fundacja Bieszczadzka).
Projekt realizują

Fundacja Bieszczadzka (koordynator przedsięwzięcia)
oraz partnerzy:
Bieszczadzkie Centrum Charytatywne "Caritas" w Ustrzykach Dolnych Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „Baszta” (Lesko) Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” (Lesko)
Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa (Lesko)
Urząd Miasta i Gminy Lesko

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne “Bieszczady”

Działania przewidziane do realizacji podczas projektu:
1. Kampania informacyjno-promocyjna

2. Budowa serwisu www.wolontariatbieszczadzki.pl

3. Utworzenie i doposażenie dwóch terenowych Ośrodków Wsparcia Wolontariatu Bieszczadzkiego – w Lesku i Ustrzykach Dolnych

4. Rekrutacja wolontariuszy

5. Jednodniowe warsztaty dla reprezentantów partnerów projektu – na temat: „Wolontariat w Polsce i na Świecie a wolontariat w Bieszczadach”

6. Jednodniowe warsztaty dla wolontariuszy i reprezentantów partnerów projektu – prezentacja założeń projektu i tworzonego programu wolontariat Bieszczadzki; prezentacja działalności poszczególnych partnerów projektu; przedstawienie działań do których wsparcia zaproszeni zostaną wolontariusze; ustalenie wstępnego „Kalendarza Wolontariatu Bieszczadzkiego” (kto, gdzie, kiedy…), integracja realizatorów i wolontariuszy

7. Dwudniowe warsztaty medialne dla wolontariuszy i reprezentantów partnerów projektu – jak współpracować z mediami? Jak tworzyć gatunki dziennikarskie internetowe, prasowe, radiowe, telewizyjne (informacje, artykuły, reportaże…)

8. Konkurs na logo Wolontariatu Bieszczadzkiego.

9. Bieszczadzcy wolontariusze w akcji – cykl zadań z udziałem wolontariuszy, za które odpowiedzialność ponoszą poszczególni Partnerzy – w każde z tych zadań zaangażowani będą w różnym stopniu także pozostali Partnerzy – wesprą je odpowiednio do swoich doświadczeń, wiedzy i możliwości:

- Na rzecz Strwiąża – partner odpowiedzialny: Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych

- „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” – partner odpowiedzialny: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

- „Kobiety na start” – partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa

- „Nowym szlakiem na Lawortę” – partner odpowiedzialny: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

- Ekomuzeum „Hołe” atrakcją turystyczną gminy Ustrzyki Dolne – partner odpowiedzialny: Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne „Bieszczady”

- Dzień Dziecka „Wolontariusze dzieciom”– partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”.

10. Dwudniowy objazd studyjny dla wolontariuszy po bieszczadzkich inicjatywach lokalnych.

11. Impreza podsumowująca „Święto Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych” – podsumowanie i promocji całego projektu, idei Wolontariatu, Partnerstwa i wszelkich przejawów Aktywności Lokalnej.
Do współpracy zapraszamy wszystkie zainteresowane tematyką organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedsiębiorców oraz - przede wszystkim – wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w planowane w projekcie działania na rzecz Bieszczadów.