Blue Flower

Aktualności

Konsultacje Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”

12-01-2012

Polska w tym roku przystąpi do realizacji Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. Program będzie realizowany w ramach perspektywy finansowej 2009-2014 i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Propozycja Programu Operacyjnego została przygotowana przez Operatora Programu, którym jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Propozycja programu jest zgodna z umową pomiędzy Komisją Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, atakże z Memorandum of Understanding (MoU), zawartym pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską 10 czerwca 2011 r.

Zgodnie z zasadami wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przed przystąpieniem do realizacji Programu, Operator jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji  społecznych. W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o zgłaszanie uwag i komentarzy do zawartej w załączniku Koncepcji Programu do 26 stycznia 2012 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania

Zgodnie z Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 209 poz. 1245 ROZPORZĄDZENIEM
RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
"Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

(Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) weszły nowe formularze do
dotychczasowych A i B weszły też C i D. Wzrosła rola Zespołów
Interdyscyplinarnych powoływanych w gminach. Rozrósł się system
wsparcia dla ofiar i sprawców. Rozpisano kompetencje i obowiązki
przedstawicieli policji, pomocy społecznej, zdrowia, gminnych komisji
przeciwdziałania alkoholizmowi i oświaty.
Niestety jak zwykle najważniejsza jest interpretacja. A tu jest wiele
pytań. Odpowiedzi na nie  dałoby szkolenie przeprowadzone metodą
warsztatową.

Czytaj więcej: Szkolenia z Procedury Niebieska Karta

W dniu 11 października 2011 r. młodzież ponadgimnazjalna odbyła wycieczkę do Pracowni Ceramicznej "CARPEDIEM" w Jankowcach należącej do p. Zbigniewa Przytulskiego.

W pracowni każdy z uczestników pod okiem Mistrza miał okazję wykonać swóje pierwsze dzieło z gliny - a były one różne :) i poznać tajniki ceramiki. Po zajęciach dzięki uprzejmości p. Zbigniewa mogliśmy ogrzać się przy ognisku oraz posilić cieplutkimi kiełbaskami, które młodzież samodzielnie usmażyła. Zabawa była świetna i śmiechu co niemiara. Serdeczne podziękowania dla p. Zbigniewa Przytulskiego za poświęcony czas oraz przeprowadzone zajęć w miłej i przytulnej atmosferze dla młodzieży ze świetlicy 99,9% Anioł.

Młodzież i Trenerki Agnieszka i Magda

Czytaj więcej: Wycieczka do Pracowni Ceramicznej "CARPEDIEM" w Jankowcach

W dniach 3 - 11 września 2011 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec sprawców przemocy.

Zasadniczym celem szkolenia było przygotowanie uczestników do bezpośredniej pracy ze sprawcami przemocy domowej, a zwłaszcza prowadzenia grup korekcyjno – edukacyjnych. W szkoleniu wzięło udział 11 osób (3 mężczyzn i 8 kobiet) zainteresowanych prowadzeniem oddziaływań korekcyjnych wobec sprawców przemocy. Na uwagę zasługuje fakt, że osoby biorące udział w szkoleniu wywodzą się z różnych organizacji, a także instytucji, w ramach działania których zajmują    się sprawcami przemocy. Były to osoby pracujące w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, szkołach, zakładach penitencjarnych itp. Osoby te wyraziły swoją gotowość do podjęcia systemowych działań na rzecz eliminowania zachowań przemocowych ze środowisk, w których pracują, ale też mieszkają. Wyszliśmy z założenia, że jedynie połączenie wspólnych sił zaowocuje uruchomienie takich działań, które w konsekwencji przyczynią się do pomocy osobom stosujących przemoc, a także najbliższym członkom ich rodzin. Tak podjęta inicjatywa społeczna ma spowodować, że to konkretna osoba potrafiąca pracować z osobą stosującą przemoc wyjdzie z taką propozycją do osoby potrzebującej tej pomocy. W ten sposób chcemy zreformować społeczne podejście do faktu stosowania przemocy i nie oczekiwać biernie, aż jakaś osoba stosująca przemoc zwróci się do nas o pomoc, lecz wyjść do niej z taką ofertą. Wiemy już, że samo sądowne karanie tych osób nie zabezpiecza ich na przyszłość przed dalszym stosowaniem przemocy. Praktyka pokazuje, też, że oddzielenie ofiar od sprawców ma ograniczony zasięg w aspekcie niwelowania zachowań przemocowych. Wiemy też, że sprawcy takiej pomocy nie szukają. Więc to na pracownikach w/w instytucji ciąży obowiązek dotarcia do tych osób i zmotywowania ich do udziału w programie.

Czytaj więcej: Szkolenie "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców...